OFERTA

Wykonujemy kompleksową, geodezyjną obsługę od przygotowania mapy do celów projektowych, po inwentaryzacje powykonawczą w następujących branżach:

  • inwestycji kolejowych oraz drogowych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi (mosty, wiadukty, perony, itp.)
  • wielkopowierzchniowych inwestycji budownictwa przemysłowego, mieszkalnego, handlowego i magazynowego,
  • inwestycji liniowych: wodociągowych, gazociągowych, ciepłowniczych, teletechnicznych i elektroenergetycznych,
  • inwestycji hydrotechnicznych,

Wykonujemy również pomiary specjalne takie jak:

  • ustawienia i inwentaryzacje suwnic,grafika22
  • pomiary przemieszczeń i odkształceń,
  • pomiary pionowości,
  • pomiary objętości hałd i mas ziemnych,