REALIZACJE

 • obsługa geodezyjna przebudowy oczyszczalni ścieków w Strzeszowie, gmina Wisznia Mała,
 • przygotowanie dokumentacji geodezyjnej dla zadania pn.: „Prace na odcinku Katowice Zawodzie – Mysłowice – Sosnowiec Jęzor wraz z dobudową torów aglomeracyjnych oraz na obwodnicach towarowych GOP na odc. Katowice Muchowiec – Chorzów Stary – Piekary Śl. Szarlej – Radzionków wraz z przyległymi łącznicami”
 • obsługa geodezyjna przebudowy skweru przy ul. Purkyniego we Wrocławiu oraz Eko-Parku Stabłowice,
 • wykonanie map do celów projektowych wraz z inwentaryzacją drzewostanu do wykonania projektów parków na Kępie Mieszczańskiej i Gądowie Małym (7 lokalizacji),
 • kompleksowa obsługa geodezyjna inwestycji pn. : Wykonanie przebudowy sieci trakcyjnej wraz z robotami towarzyszącymi na odcinku Racibórz – Chałupki oraz przepustu w km 49,872 linii kolejowej 151 w ramach projektu inwestycyjnego pn. „Prace na linii kolejowej E-59 na odcinku Kędzierzyn Koźle – Chałupki (granica państwa)”
 • monitoring jazów klapowych w Lewinie Brzeskim i Nysie. Wykonanie kompleksowej kontroli trzech jazów pod kątem pomiarów: reperów głębinowych i jazowych, punktów stałej prostej, pochylenia oraz szerokości przerw dylatacyjnych,
 • geodezyjna obsługa budowy wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 143 w ciągu ul. Moniuszki w Oleśnicy,
 • przygotowanie map z projektem podziału (ok. 40 działek, ZRID) dla projektu budowy wydzielonej trasy autobusowo – tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia,
 • opracowanie map w postaci numerycznej dla zadania pn: “Prace na linii kolejowej C-E59 na odcinku Wrocław/Brochów/Grabiszyn – Głogów”,
 • opracowanie map w postaci numerycznej dla zadania pn: “Rewitalizacja linii kolejowej nr 137 na odcinku Legnica – Dzierżoniów, od km 207.700 do km 284.200”,
 • wykonanie numerycznego modelu terenu DTM dla projektu budowy wydzielonej trasy autobusowo – tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia,
 • wykonanie opracowań geodezyjnych dla projektu budowy wydzielonej trasy autobusowo – tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia,
 • kompleksowa obsługa geodezyjna budowy hali produkcyjno – magazynowej z zapleczem socjalno biurowym “SOME KSW” w Kleszczowie,
 • pomiary konstrukcji stalowej instalacji katalitycznego odazotowania (SRC) kotła nr K7 Elektrociepłowni w Zakładzie Produkcyjnym PKN Orlen S.A. w Płocku,
 • kompleksowa obsługa geodezyjna budowy hal magazynowych nr 3, 5, 7 i 8 w Błoniach pod Warszawą i Czeladzi o łącznej powierzchni około 80 000m2 dla firmy EastWave Building Company sp. z o.o.