OFERTA

Wykonujemy geodezyjną obsługę inwestycji:
  • kolejowych oraz drogowych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi (mosty, wiadukty, perony, itp.)
  • budownictwa przemysłowego, mieszkalnego i magazynowego,
  • liniowych: wodociągowych, gazociągowych, ciepłowniczych, teletechnicznych i elektroenergetycznych,
  • hydrotechnicznych,
Wykonujemy również pomiary specjalne, takie jak:
  • ustawienia i inwentaryzacje suwnic,
  • pomiary przemieszczeń i odkształceń,
  • pomiary pionowości,
  • pomiary objętości hałd i mas ziemnych,