REALIZACJE

 • obsługa geodezyjna budowy dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Oleśnica (ul. Belgijska, Miodowa, Tęczowa, Gliniana, Kosynierów, Demokratów i pl. Fatimski),
 • pomiar geodezyjny przemieszczeń pionowych walczaka oraz konstrukcji nośnej kotłów K2, K3, K5 i K7 w TAMEH Polska sp. z o.o. ZW Blachownia
  w Kędzierzynie-Koźlu,
 • założenie punktów pomiarowych oraz monitoring przemieszczeń pionowych budynku Przychodni przy ul. Piłsudskiego w Zawierciu,
 • obsługa geodezyjna przebudowy dróg m. in.: 1321D Dobrosławice-Przedkowice, 1956D Wilczków-Jaksonów, 1960D Wilczków-Pełczyce, 1974D Gniechowice-Krzyżowice, 2066D Chomiąża-Jastrzębce, Świdnica Polska-Szymanowice, 2056D Białków-Klęka, ul. Sportowej w Szymanowicach, ul. Przysiółkowej w Mirosławicach,
 • wykonanie obliczeń oraz wyrównanie wysokościowej osnowy szczegółowej składającej się z 864 punktów w ramach zadania: „Modernizacja szczegółowej osnowy geodezyjnej w powiecie krotoszyńskim. Część II – Realizacja projektu modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej oraz transformacja istniejących baz danych do obowiązującego układu wysokości PL-EVRF2007-NH”,
 • obsługa geodezyjna przebudowy oczyszczalni ścieków w Strzeszowie i Jelczu-Laskowicach,
 • przygotowanie dokumentacji geodezyjnej dla zadania pn.: „Prace na odcinku Katowice Zawodzie – Mysłowice – Sosnowiec Jęzor wraz z dobudową torów aglomeracyjnych oraz na obwodnicach towarowych GOP na odc. Katowice Muchowiec – Chorzów Stary – Piekary Śl.
  Szarlej – Radzionków wraz z przyległymi łącznicami”,
 • obsługa geodezyjna przebudowy skweru przy ul. Purkyniego we Wrocławiu oraz Eko-Parku Stabłowice,
 • wykonanie map do celów projektowych wraz z inwentaryzacją drzewostanu. Parki na Kępie Mieszczańskiej, Gądowie Małym (7 lokalizacji), Park Orderu Uśmiechu w Kędzierzynie-Koźlu o pow. 13ha,
 • obsługa geodezyjna inwestycji pn. : Wykonanie przebudowy sieci trakcyjnej wraz z robotami towarzyszącymi na odcinku Racibórz – Chałupki oraz przepustu w km 49,872 linii kolejowej 151 w ramach projektu inwestycyjnego pn. „Prace na linii kolejowej E-59 na odcinku Kędzierzyn Koźle – Chałupki (granica państwa)”
 • monitoring jazów klapowych w Lewinie Brzeskim i Nysie. Wykonanie kompleksowej kontroli trzech jazów pod kątem pomiarów: reperów głębinowych i jazowych, punktów stałej prostej, pochylenia oraz szerokości przerw dylatacyjnych,
 • geodezyjna obsługa budowy wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 143 w ciągu ul. Moniuszki w Oleśnicy,
 • przygotowanie map z projektem podziału (ok. 40 działek, ZRID) dla projektu budowy wydzielonej trasy autobusowo – tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia,
 • opracowanie map w postaci numerycznej dla zadania pn: „Prace na linii kolejowej C-E59 na odcinku Wrocław/Brochów/Grabiszyn – Głogów”,
 • opracowanie map w postaci numerycznej dla zadania pn: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 137 na odcinku Legnica – Dzierżoniów, od km 207.700 do km 284.200”,
 • wykonanie numerycznego modelu terenu DTM dla projektu budowy wydzielonej trasy autobusowo – tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia,
 • wykonanie opracowań geodezyjnych dla projektu budowy wydzielonej trasy autobusowo – tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia,
 • kompleksowa obsługa geodezyjna budowy hali produkcyjno – magazynowej z zapleczem socjalno biurowym „SOME KSW” w Kleszczowie,
 • pomiary konstrukcji stalowej instalacji katalitycznego odazotowania (SRC) kotła nr K7 Elektrociepłowni w Zakładzie Produkcyjnym PKN Orlen S.A. w Płocku,
 • kompleksowa obsługa geodezyjna budowy hal magazynowych nr 3, 5, 7 i 8 w Błoniach pod Warszawą i Czeladzi o łącznej powierzchni około
  80 000m2 dla firmy EastWave Building Company sp. z o.o.